Aloittavan yrityksen rahoitus

Aloittavan yrityksen rahoitus

Yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvitaan lähes poikkeuksetta rahaa, jotta yritystoiminta saadaan käyntiin. Rahaa tarvitaan yritystoiminnan alkuinvestointeihin ja käyttöpääomaksi. Se kuinka paljon rahaa tarvitaan, riippuu täysin perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta. Myös se, kuinka nopeasti yritys saadaan tuottamaan vaikuttaa olennaisesti tarvittavan rahan määrään.

Jos perustettavan yrityksen liikeidea on valmistaa tai myydä joitain tuotteita, on alkupääoman tarve silloin merkittävästi suurempi kuin omaa palveluaan myyvien yritysten. Yritystoiminnan ala määrittää paljon sitä, kuinka paljon yrityksen toiminnan aloitus maksaa.

Yleensä moni aloitteleva yrittäjä joutuukin hakemaan yrityslainaa, jonka turvin yritystoiminta saadaan alkuun. Kun yritystoiminta vakiintuu ja alkaa tuottaa, voidaan näitä yrityslainoja maksaa pois tulorahoituksella eli liiketoiminnasta tulevilla voitoilla.

Jokaisen aloittelevan yrittäjän tuleekin laatia tarkka liiketoimintasuunnitelma, jossa lasketaan ja selvitetään tarvittavan yritysrahoituksen suuruus. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös yrityslainahakemuksen liitteeksi.

 

Oma pääoma

Oma pääoma tarkoittaa yrittäjän omaa rahaa, joka on sijoitettu yritykseen. Oma pääoma ei aina tarkoita vain rahaa, vaan se voi olla myös koneita, laitteita tai rakennuksia. Tässä tapauksessa omaa pääomaa kutsutaan apportiksi. Apportti voi olla vain fyysistä omaisuutta, jolla on yritykselle rahallista arvoa. Täten oma tietotaito tai työsitoumus ei voi olla apporttina. Apportin lisäksi perustettavaan yritykseen tarvitaan lähes aina myös rahaa, jolla voidaan maksaa yritystoiminnan kuluja.

Perustettavaan yritykseen voidaan ottaa itse yrittäjän lisäksi myös muita sijoittajia, kuten esimerkiksi perheenjäseniä. Tässä tapauksessa kyseessä tulee kuitenkin olla osakeyhtiö.

 

Vieras pääoma

Monesti aloittavan yrityksen mahdollisesti saama oma pääoma ei ole tarpeeksi, vaan sitä täydentämään tarvitaan myös vierasta pääomaa. Vieras pääoma on yrityslainaa, joka haetaan pankista, Finnvera Oyj:ta tai tai muusta rahoitusyhtiöstä.  Vierasta pääomaa voidaan haalia myös yrittäjän ystäviltä, sukulaisilta tai muilta henkilöiltä lainan muodossa, jolloin he eivät kuitenkaan tule yrityksen osa omistajiksi.

Vieraan pääoman saaminen pankista edellyttää lähes poikkeuksetta reaalivakuuden antamista yrityslainalle. Reaalivakuutena voi toimia esimerkiksi yrityksen tai sen omistajan kiinteistöt.

Yrityslainaa voi kuitenkin hakea myös ilman reaalivakuutta, jolloin yrityslainaan riittää vain yrittäjän antama henkilötakaus.

 

Pääomasijoitukset

Pääomasijoitukset koskevat enimmäkseen jo toiminnassa olevia yrityksiä, kuin aloittelevia yrityksiä. Pääomasijoittajat sijoittavat yleensä hyvin tuottaviin yrityksiin ja odottavat saavansa sijoitukselleen myös hyvää tuottoa. Pääomasijoittaja voi olla yksittäinen henkilö, yritys tai pääomasijoitusyhtiö.

VertaaYrityslainat.fi
Logo