Kilometrikorvaukset vuonna 2021 yrittäjällä

Millä perustein verovapaata kilometrikorvausta maksetaan?

Kilometrikorvausta maksetaan työmatkoista, jotka tehdään työpäivän aikana. Käytettävissä oleva auto voi olla oma, toisen perheenjäsenen tai yrityksen omistama. Verovapaan kilometrikorvauksen piiriin kuuluu sellaiset työmatkat, jotka toteutetaan työtehtävien suorittamiseksi. Esimerkiksi yrittäjä käy työtapaamisessa ta kokouksessa autolla työpäivän aikana. Matkaa kotoa työpaikalle ei katsota työaikana tehtäväksi matkaksi. Kilometrikorvaus vuonna 2021 on 0,44 senttiä kilometriä kohden. Korvaus nousi hieman edellisvuodesta.

 

Saako yrittäjä kilometrikorvauksia?

Yrittäjä saa kilometrikorvauksia. Kilometrikorvauksia laskiessa on kuitenkin syytä hahmottaa, mitkä matkoista kuuluvat verovapaan kilometrikorvauksen piiriin. Omalla autolla liikkuminen ei ole ehto, vaan kilometrikorvausta voi hakea, vaikka matkat taittaisi toisen henkilön hallinnoimalla autolla tai vuokrafirman autolla. Ratkaisevaa on, kuuluvatko tehdyt ajot työtehtävien hoitamiseen vai vapaa-ajan menoihin? Esimerkiksi kodin ja työpaikan välisiä matkoja ei voida laskea, kun haetaan verovapaata kilometrikorvausta. Matkat tulee tapahtua työtehtävien hoitamiseen kuten kulku autolla asiakastapaamiseen, kokoukseen, koulutukeen tai muihin vastaaviin. Jos työmatkan aikana kyydissä on muita matkustajia, voidaan korvausta korottaa 3 senttiä kilometriä kutakin lisämatkustajaa kohden.

Kodin ja työpaikan väliset matkat yrittäjä voi ilmoittaa henkilökohtaisessa verotuksessa. Töistä kotiin ja takaisin olevista matkoista saa  vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on ensisijaisesti halvinta käyttää. Oman auton kulut voi vähentää vain tietyissä olosuhteissa, mitkä tyypillisesti ovat, että julkista kulkuneuvoa ei ole laisinkaan käytettävissä tai ne kulkevat harvakseltaan. Syynä voi olla myös, että esimerkiksi matka bussipysäkille on sama kuin matka töihin. Auton käytön syyksi ei kuitenkaan voi perustella, että tarvitset työssäsi autoa, viet lapset matkalla päiväkotiin tai omalla autolla pääset nopeammin töihin kuin julkisilla.

Omavastuu kodin ja työpaikan kilometrikorvauksissa on 750 euroa.

Kilometrikorvaukset tulee ilmoittaa Verohallinnolle.

 

Kilometrikorvaukset vuonna 2021

 

Kulkuneuvokorvaus/ km
Auto0,44 €
Moottorivene (max. 50hv)0,76 €
Moottorivene (max. 50hv)1,11 €
Moottorikelkka1,06 €
Mönkijä 0,99 €
Mopo0,18 €
Muu kulkuneuvo (esim.pyörä)0,10 €

 

Korotettu kilometrikorvaus 2021

Tietyissä tilanteissa kuljettaja saattaa joutua työpäivän aikana kuljettamaan muun muassa raskaampaa kalustoa tai perävaunua. Tällöin kilometrikorvaus on suurempi.

Tilannekorotus/km
Autoon kiinnitetty perävaunu0,07 €
Autoon kiinnitetty asuntoauto0,11 €
Raskaan kuorman kuljetus yli 80 kg0,22 €
Autossa kuljetetaan koiraa työn vuoksi0,003 €
Ajo metsätiellä/ suljetulla tierakennustyömaalla työn puolesta0,09 €

 

Jos yrittäjä tekee kaikista ajoistaan yli 50 prosenttia työpäivän aikana, voidaan käytössä oleva auto laskea elinkeinotoiminnan omaisuudeksi. Tällöin yrittäjälle on oikeus vähentää kaikki autolla ajoon liittyvät kulut elinkeinotoiminnan verotuksessa. Vähennyskelpoisiksi kuluiksi lasketaan muun muassa auton huoltoon ja korjaukseen liittyvät kulut, polttoainekustannukset sekä autovakuutus. Yrittäjällä tulee olla kuitit tallessa autoon liittyvistä ostoista.

 

Ajopäiväkirjan avulla kilometrit pysyy ajan tasalla

Verottaja vaatii, että yrittäjällä tulee olla dokumentoituna kilometrit, jotka tehdään työtehtäviin liittyen. Se mihin kilometrikorvaukset merkitsee, ei ole väliä. Kaupoissa on myytävänä perinteisiä ajopäiväkirjoja, mutta kilometrien merkitsemiseen käy hyvin myös ruutuvihko tai excel-taulukko.

Ajopäiväkirjasta tulee ilmetä matkan tarkoitus, kilometrimäärä, ajon alkamis- ja päättymisajankohta, matkan alkamis- ja päättymispaikka sekä matkamittarin lukema ajon alkaessa ja loppuessa.

 

Päiväraha vuonna 2021

Matkakulujen lisäksi työnantaja tai yrittäjä on oikeutettu päivärahan saamiseen, mikäli matka kestää enemmän kuin kuusi tai kymmenen tuntia. Matkan tulee olla yli 15 kilometrin päässä henkilön asunnosta tai työpaikasta.

Kotimaassa päivärahaan on oikeutettu, jos

matka kestää yli 6 tuntia – osapäiväraha/ korvaus 20 euroa

matka kestää yli 10 tuntia – kokopäiväraha / korvaus 40 euroa

 

Lue myös:

Yrityksen arvonlisävero 2021

Sijoitusasunnon korkovähennys

 

Vertaayrityslainat.fi on erikoistunut yrityslainojen vertailuun sekä kilpailuttamiseen. Pyrimme tuomaan sivustollamme esille asioita, jotka yrittäjän tulee ottaa huomioon yrityksen perustamisessa sekä yrittäjyyden aikana. Artikkeleissa kerromme pääpiirteittäin tärkeimmät asiat kyseisestä aiheesta olemassa olevien faktatietojen pohjalta, niin että ne olisi helppo ymmärtää. Artikkelit eivät kuitenkaan kata kaikkia poikkeuksia tai yksityiskohtaisia ohjeita. Pyrimme päivittämään sivut ajan tasalle aina tarvittaessa.  Jos jokin asia arveluttaa, tarkista asia kirjanpitäjältä, verohallinnolta tai muulta asiaan perehtyneeltä viranomaistaholta.