Kilometrikorvaukset vuonna 2023 yrittäjällä

Millä perustein verovapaata kilometrikorvausta maksetaan?

Kilometrikorvausta maksetaan työmatkoista, jotka tehdään työpäivän aikana. Käytettävissä oleva auto voi olla oma, toisen perheenjäsenen tai yrityksen omistama. Verovapaan kilometrikorvauksen piiriin kuuluu sellaiset työmatkat, jotka toteutetaan työtehtävien suorittamiseksi. Esimerkiksi yrittäjä käy työtapaamisessa ta kokouksessa autolla työpäivän aikana. Matkaa kotoa työpaikalle ei katsota työaikana tehtäväksi matkaksi. Kilometrikorvaus vuonna 2023 on 0,53 senttiä kilometriä kohden. Korvaus nousi hieman edellisvuodesta.

 

Saako yrittäjä kilometrikorvauksia?

Yrittäjä saa kilometrikorvauksia. Kilometrikorvauksia laskiessa on kuitenkin syytä hahmottaa, mitkä matkoista kuuluvat verovapaan kilometrikorvauksen piiriin. Omalla autolla liikkuminen ei ole ehto, vaan kilometrikorvausta voi hakea, vaikka matkat taittaisi toisen henkilön hallinnoimalla autolla tai vuokrafirman autolla. Ratkaisevaa on, kuuluvatko tehdyt ajot työtehtävien hoitamiseen vai vapaa-ajan menoihin? Esimerkiksi kodin ja työpaikan välisiä matkoja ei voida laskea, kun haetaan verovapaata kilometrikorvausta. Matkat tulee tapahtua työtehtävien hoitamiseen kuten kulku autolla asiakastapaamiseen, kokoukseen, koulutukeen tai muihin vastaaviin. Jos työmatkan aikana kyydissä on muita matkustajia, voidaan korvausta korottaa 4 senttiä kilometriä kutakin lisämatkustajaa kohden.

Kodin ja työpaikan väliset matkat yrittäjä voi ilmoittaa henkilökohtaisessa verotuksessa. Töistä kotiin ja takaisin olevista matkoista saa  vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on ensisijaisesti halvinta käyttää. Oman auton kulut voi vähentää vain tietyissä olosuhteissa, mitkä tyypillisesti ovat, että julkista kulkuneuvoa ei ole laisinkaan käytettävissä tai ne kulkevat harvakseltaan. Syynä voi olla myös, että esimerkiksi matka bussipysäkille on sama kuin matka töihin. Auton käytön syyksi ei kuitenkaan voi perustella, että tarvitset työssäsi autoa, viet lapset matkalla päiväkotiin tai omalla autolla pääset nopeammin töihin kuin julkisilla.

Omavastuu kodin ja työpaikan kilometrikorvauksissa on 750 euroa.

Kilometrikorvaukset tulee ilmoittaa Verohallinnolle.

 

Kilometrikorvaukset vuonna 2023

 • moottorivene, enintään 50 hv 93 senttiä kilometriltä
 • moottorivene, yli 50 hv 135 senttiä kilometriltä
 • moottorikelkka 129 senttiä kilometriltä
 • mönkijä 121 senttiä kilometriltä
 • moottoripyörä 41 senttiä kilometriltä
 • mopo 22 senttiä kilometriltä
 • muu kulkuneuvo 13 senttiä kilometriltä

 

Korotettu kilometrikorvaus 2023

Tietyissä tilanteissa kuljettaja saattaa joutua työpäivän aikana kuljettamaan muun muassa raskaampaa kalustoa tai perävaunua. Tällöin kilometrikorvaus on suurempi.

53 senttiä kilometriltä, jota korotetaan;

 • 9 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
 • 14 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 27 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 4 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
 • 4 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Jos yrittäjä tekee kaikista ajoistaan yli 50 prosenttia työpäivän aikana, voidaan käytössä oleva auto laskea elinkeinotoiminnan omaisuudeksi. Tällöin yrittäjälle on oikeus vähentää kaikki autolla ajoon liittyvät kulut elinkeinotoiminnan verotuksessa. Vähennyskelpoisiksi kuluiksi lasketaan muun muassa auton huoltoon ja korjaukseen liittyvät kulut, polttoainekustannukset sekä autovakuutus. Yrittäjällä tulee olla kuitit tallessa autoon liittyvistä ostoista.

 

Ajopäiväkirjan avulla kilometrit pysyy ajan tasalla

Verottaja vaatii, että yrittäjällä tulee olla dokumentoituna kilometrit, jotka tehdään työtehtäviin liittyen. Se mihin kilometrikorvaukset merkitsee, ei ole väliä. Kaupoissa on myytävänä perinteisiä ajopäiväkirjoja, mutta kilometrien merkitsemiseen käy hyvin myös ruutuvihko tai excel-taulukko.

Ajopäiväkirjasta tulee ilmetä matkan tarkoitus, kilometrimäärä, ajon alkamis- ja päättymisajankohta, matkan alkamis- ja päättymispaikka sekä matkamittarin lukema ajon alkaessa ja loppuessa.

 

Päiväraha vuonna 2023

Matkakulujen lisäksi työnantaja tai yrittäjä on oikeutettu päivärahan saamiseen, mikäli matka kestää enemmän kuin kuusi tai kymmenen tuntia. Matkan tulee olla yli 15 kilometrin päässä henkilön asunnosta tai työpaikasta.

Kotimaassa päivärahaan on oikeutettu, jos

matka kestää yli 6 tuntia – osapäiväraha/ korvaus 22 euroa

matka kestää yli 10 tuntia – kokopäiväraha / korvaus 48 euroa

 

Vertaayrityslainat.fi on erikoistunut yrityslainojen vertailuun sekä kilpailuttamiseen. Pyrimme tuomaan sivustollamme esille asioita, jotka yrittäjän tulee ottaa huomioon yrityksen perustamisessa sekä yrittäjyyden aikana. Artikkeleissa kerromme pääpiirteittäin tärkeimmät asiat kyseisestä aiheesta olemassa olevien faktatietojen pohjalta, niin että ne olisi helppo ymmärtää. Artikkelit eivät kuitenkaan kata kaikkia poikkeuksia tai yksityiskohtaisia ohjeita. Pyrimme päivittämään sivut ajan tasalle aina tarvittaessa.  Jos jokin asia arveluttaa, tarkista asia kirjanpitäjältä, verohallinnolta tai muulta asiaan perehtyneeltä viranomaistaholta. 

VertaaYrityslainat.fi
Logo