Starttiraha – mikä ja miksi?

Suomessa aloittava yrittäjä saa monenlaista tukea, ja yksi tärkeimmistä on starttiraha. Starttiraha on suunnattu yrittäjien toimeentulon turvaamiseen yritystoiminnan alkuvaiheessa, jolloin kassavirta voi olla epävarmaa. Tämä tuki on erityisen arvokas, sillä se ei ole yrityslaina eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Starttirahaa voi käyttää monin tavoin, esimerkiksi elinkustannuksiin tai yrityksen markkinointikuluihin.

Mikä on Starttiraha?

Starttiraha on valtion tarjoama etuus, joka on suunniteltu tukemaan yrittäjien taloudellista tilannetta, kun he aloittavat tai vakauttavat liiketoimintaansa. Rahaa voi saada henkilökohtaiseen käyttöön, joten sitä ei kirjata yrityksen kirjanpitoon. Tuen suuruus on vuonna 2023 päiväkohtainen 37,21 euroa, ja se maksetaan viideltä päivältä viikossa. Vaikka summa on veronalaista tuloa, se auttaa yrittäjiä selviytymään taloudellisesti yrityksen kriittisissä alkuvaiheissa.

Starttiraha tarjoaa merkittävän taloudellisen tuen uusille yrittäjille Suomessa, auttaen heitä selviytymään yritystoiminnan haastavissa alkuvaiheissa. Se on yksi monista tukimuodoista, joilla Suomi kannustaa yrittäjyyteen ja tukee taloudellista kasvua ja innovaatioita. Vaikka starttiraha on erinomainen tuki aloittaville yrittäjille, on tärkeää ymmärtää myös sen rajoitukset ja hakea tarvittaessa lisärahoitusta muualta.

Hakeminen ja starttirahan saamisen edellytykset

Starttirahaa haetaan TE-toimistosta tai työllisyyspalveluiden kautta, ja se on mahdollista myös sähköisesti TE-palveluiden kautta. Jotta tuen saisi, yrittäjän on täytettävä tietyt kriteerit, kuten yritystoiminnan päätoimisuus ja kannattavuuden todistaminen liiketoimintasuunnitelmalla. Lisäksi hakijalla on oltava tarvittavat tiedot ja taidot yrittäjyyteen, mitä voidaan osoittaa esimerkiksi suorittamalla yrittäjyyskursseja.

Kriteerit ja tuen Jatkuvuus

Starttirahan saaminen on harkinnanvaraista ja perustuu useisiin kriteereihin. Yritystoiminnan on oltava päätoimista, ja tuen tarpeellisuus arvioidaan yksilöllisesti. Yrittäjät voivat saada rahaa yhteensä 12 kuukaudelta, ja tuki myönnetään kuuden kuukauden jaksoissa. Jos yritystoiminta on kannattavaa, ja yrittäjä kykenee elättämään itsensä, ei jatkorahoitusta myönnetä.

Muita rahoitusvaihtoehtoja

Vaikka starttiraha on hyödyllinen, se ei välttämättä riitä kaikkiin yritystoiminnan tarpeisiin. Siksi on tärkeää tutkia myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten julkista rahoitusta tai yksityisiä yritysrahoitustuotteita. Jos taas yrittäjä tarvitsee lainaa henkilökohtaisiin tarpeisiin, voi hän kilpailuttaa lainat esimerkiksi Fiksulaina-palvelun kautta, josta voi saada vakuudetonta lainaa jopa 60 000 euroon asti.

Käytännön vinkkejä starttirahan hakemiseen

Hakuprosessi voi tuntua monimutkaiselta, joten tässä muutama käytännön vinkki, joka voi auttaa starttirahan hakemisessa:

  1. Valmistelu: Aloita valmistautuminen ajoissa. Kerää tarvittavat dokumentit ja tiedot, kuten liiketoimintasuunnitelma ja todisteet yrittäjyyskoulutuksesta.
  2. Liiketoimintasuunnitelma: Panosta huolellisesti liiketoimintasuunnitelman laadintaan. Tämä dokumentti on keskeinen osa hakemusta, sillä se osoittaa yrityksen kannattavuuden ja suunnitelmallisuuden.
  3. Konsultointi: Hyödynnä maksuttomia neuvontapalveluita, joita tarjoavat esimerkiksi TE-toimistot ja muut yrittäjyyttä tukevat organisaatiot. Asiantuntijat voivat tarjota arvokkaita neuvoja ja auttaa liiketoimintasuunnitelman hiomisessa.
  4. Sähköinen asiointi: Tutustu TE-palveluiden sähköiseen asiointiin ja sen tarjoamiin työkaluihin. Sähköinen asiointi nopeuttaa prosessia ja mahdollistaa helpomman seurannan hakemuksen tilasta.

Kun starttirahaa on haettu ja myönnetty, yrittäjän tulee olla tietoinen rahan käytöstä ja raportoinnista. Jokaisen maksatuskauden jälkeen tulee tehdä erillinen maksatushakemus, jossa raportoidaan yritystoiminnan tila ja tulot.

Starttirahan jatkohakemus on myös tärkeä vaihe, jos yrittäjä tuntee tarvitsevansa tukea pidempään kuin alkuperäisen kuuden kuukauden ajan. Jatkohakemusta varten on syytä valmistautua osoittamaan yritystoiminnan kehitys ja tarve jatkuvalle taloudelliselle tuelle. Lisäksi, yrittäjän on hyvä rakentaa ja ylläpitää laajaa ammatillista verkostoa. Verkostoituminen muiden yrittäjien ja alan ammattilaisten kanssa voi tarjota arvokkaita resursseja, tietoa ja tukea. Yrittäjäjärjestöt ja erilaiset tapahtumat ovat mainioita paikkoja verkostoitumiselle.

Starttiraha on vain yksi osa laajempaa tukijärjestelmää, joka on suunniteltu edistämään yrittäjyyttä ja yritystoiminnan kasvua Suomessa. Sen avulla uudet yrittäjät saavat kriittisessä vaiheessa taloudellista tukea, mutta yhtä tärkeää on ymmärtää ja hyödyntää muita saatavilla olevia resursseja. Yrittäjän menestys riippuu lopulta omasta sitoutumisesta, suunnitelmallisuudesta ja kyvystä navigoida haasteiden läpi. Starttiraha tarjoaa alkuun tarvittavan tuen, mutta pitkän aikavälin menestykseen tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa ja jatkuva kehittyminen.

VertaaYrityslainat.fi
Logo