Taloustietoa

Mihin yritys tarvitsee yrityslainaa ja mistä se kannattaa hakea?

Käsittelemme näitä ja monia muita yritysten rahoitukseen liittyviä asioita VertaaYrityslainat – Talousblogissamme.

Yritykselle lainaa – Tuki- ja rahoitusmuodot

Yritystoiminnan perustamiseen tarvitaan usein rahoitusta, koska alkuun investointilistalla on laite- ja kalustehankinnat, myyntituotteiden ostot sekä paljon muuta, jotka vaativat tarvittavan pääoman saamista. Myöhemmin yritys saattaa tarvita kansainvälisille markkinoille pääsyn vauhdittamiseksi rahoitusta tai yrityslainaa suurempaan ostoon. Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin yrittäjälle tarjottaviin tuki- ja rahoitusmuotoihin sekä esittelemme tarkemmin, miten yritystoimintaan saadaan tarvittavaa kasvua. 

Yrityksen perustamisen muistilista

Yrityksen perustamiseen liittyy monenlaista päätöstä ja valintaa. Muista, että et ole asioiden kanssa yksin, vaan voit kysyä asiantuntijoilta apua liiketoiminnan aloittamiseen. Tietyt asiat on kuitenkin yrittäjän itse hoidettava ja päätettävä, mutta onneksi moneen asiaan saa neuvoja ja vinkkejä.

YEL – vakuutus

YEL- vakuutus eli yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus on pakollinen vakuutus, jonka yrittäjän tulee ottaa, jos sen ottamiseen vaadittavat ehdot täyttyvät. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitkä vaatimukset tulee täyttyä, jotta YEL-vakuutus tulee ottaa ja miten YEL-vakuutus lasketaan?

Kilometrikorvaukset vuonna 2023 yrittäjällä

Kilometrikorvausta maksetaan työmatkoista, jotka tehdään työpäivän aikana. Käytettävissä oleva auto voi olla oma, toisen perheenjäsenen tai yrityksen omistama. Verovapaan kilometrikorvauksen piiriin kuuluu sellaiset työmatkat, jotka toteutetaan työtehtävien suorittamiseksi. Esimerkiksi yrittäjä käy työtapaamisessa ta kokouksessa autolla työpäivän aikana. Matkaa kotoa työpaikalle ei katsota työaikana tehtäväksi matkaksi. Kilometrikorvaus vuonna 2023 on 0,53 senttiä kilometriä kohden. Korvaus nousi hieman edellisvuodesta.

Yrityslainan korko

Yrityslainan korko määritellään samoin kuin minkä tahansa muunkin lainan korko. Lainan korko tarkoittaa lainasta perittävää rahallista korvausta. Lainantarjoajalla on rahaa, jonka lainanhakija tarvitsee liiketoiminnan tai taloudellisen tilanteensa parantamiseen. Yrityslainan korko muodostuu lopulta otetun lainan pääomalle maksettavasta korosta sekä lainan hoitoon liittyvistä kustannuksista.

Sijoitusasunnon korkovähennykset

Jos sijoitusasuntoa varten on otettu lainaa puhutaan silloin tulonhankkimislainasta. Yleensä sijoitusasunto hankitaan vuokraustoimintaa varten. Tulonhankkimistarkoitukseen otetun lainan korko on veronalaista tuloa. Sijoitusasuntoon otetun lainan koron voi sijoittaja vähentää kokonaan verotuksessa.

Yrityksen arvonlisävero 2021

Arvonlisäverosta käytetään usein lyhennettä alv. Kyseinen vero on ns. kulutusvero, joka koskee kaikkia tavaroita ja palveluja Suomessa. Arvonlisäkanta on yleisesti ottaen Suomessa 24 prosenttia. Arvonlisävero on välillinen vero, jonka kuluttaja maksaa ostamastaan tuotteesta tai palvelusta. Alv-osuus on siis lisätty tuotteen tai palvelun hintaan. Yrittäjä tilittää veron valtiolle myöhemmin myynneistään.

Yrityslaina ilman vakuuksia

Aloittelevan ja juuri hyvään vauhtiin päässeen yrityksen ei tulisi jarrutella turhaan silloin, kun kysyntää yrityksen palveluille tai tuotteille olisi. Liian usein vain yrityksen kasvun esteenä on rahoituksen puuttuminen. Kassavirta ei ole uudella yrityksellä vielä sitä luokkaa, että sen turvin voisi tehdä suuria investointeja. Kun yritys haluaa kasvattaa liiketoimintaa ilman odottelua, on varteenotettava rahoitusmuoto vakuudeton yrityslaina. 

Yritysmuodot esittelyssä

Yritysmuodon valintaan vaikuttaa monet tekijät ja paras yrityksenä liikeidean tuntija on yrittäjä itse. Yritysmuodon valinnassa tulee myös katse suunnata tulevaan. Millaisia odotuksia yritystoiminnalle toivoo kasvun osalta ja onko yrityksen toimintaa tarkoitus kasvattaa ja kehittää tulevaisuudessa. Kenelläkään toki ei ole käytössään kristallipalloa, mutta liiketoiminnan ja oman vision pohjalta pystyy arvioimaan oman halun ja tahdon yrityksen kasvunäkymien suhteen.

Starttiraha aloittelevalle yrittäjälle

Starttiraha on tarkoitettu aloittelevalle yrittäjälle. Rahan tarkoituksena on auttaa yrittäjä alkuun liiketoiminnan käynnistämisessä. Starttirahaa voidaan myöntää yrittäjälle, joka vasta aloittaa toimintaansa. Rahan hakemiseen vaaditaan hakemuksen täyttäminen, mihin on syytä varata riittävästi aikaa. Käymme tässä artikkelissa tarkemmin läpi starttirahanhakuprosessia.

 

Aloittavan yrityksen rahoitus

Yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvitaan lähes poikkeuksetta rahaa, jotta yritystoiminta saadaan käyntiin. Rahaa tarvitaan yritystoiminnan alkuinvestointeihin ja käyttöpääomaksi. Se kuinka paljon rahaa tarvitaan, riippuu täysin perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta. Myös se, kuinka nopeasti yritys saadaan tuottamaan vaikuttaa olennaisesti tarvittavan rahan määrään.