YEL – vakuutus

YEL- vakuutus eli yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus on pakollinen vakuutus, jonka yrittäjän tulee ottaa, jos sen ottamiseen vaadittavat ehdot täyttyvät. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitkä vaatimukset tulee täyttyä, jotta YEL-vakuutus tulee ottaa ja miten YEL-vakuutus lasketaan?

 

Mitä YEL- vakuutus tarkoittaa?

YEL- vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus, joka antaa yrittäjälle sosiaalisen turvan. Eläkevakuutus ei pelkästään määritä yrittäjän eläkettä, vaan antaa turvaa, jos yrittäjän toimeentulo laskee, hän joutuu työttömäsi tai sairastuu. Yrittäjän eläkevakuutus myös oikeuttaa yrittäjän perheen perhe-eläkkeeseen, jos yrittäjä menehtyy yritystoiminnan aikana. YEL:n perusteella lasketaan myös äitiys-ja isyyspäiväraha.

Yrittäjän eläkevakuutus eli lyhenne YEL-vakuutus on lakisääteinen eli lain perusteella pakollinen vakuutus, jonka yrittäjän tulee ottaa kuuden kuukauden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta, jos siihen vaadittavat ehdot täyttyvät.

 

Kenen tulee ottaa YEL-vakuutus?

YEL- vakuutuksen ehdot täyttyvät, jos:

 • olet 18 – 67-vuotias
 • työskentelet itse yrityksessäsi
 • yrityksen toiminta on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • työtulosi ovat vuoden aikana yli 8063,57 euroa (2021)
 • olet yksityinen elinkeinoharjoittaja (toiminimiyrittäjä)
 • työskentelet puolisosi yrityksessä
 • olet avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies tai kevytyrittäjä.

YEL- vakuutus koskee myös sivutoimista yrittäjää, jos yllä mainitut ehdot täyttyvät. Osakeyhtiössä yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka toimii yrityksessä johtavassa asemassa. Yrittäjä omistaa yksin yli 30 % tai joka yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa yli 50 % osakkeista tai äänimäärästä.

Huom. yrittäjällä voi pakollisen yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL:n) lisäksi olla vapaaehtoinen eläkevakuutus, mutta se ei poista pakollisen eläkevakuutuksen ottamista. Yrityslaina ei vaikuta myöskään vakuutukseen.

 

Miten YEL-vakuutus lasketaan?

YEL – vakuutus lasketaan yrittäjän arvioimasta työtulosta. Työtulo on määritelmä, minkä yrittäjä laskee omalle työpanokselleen. Työtulo ei ole yrityksen liikevaihto, palkka mitä yrittäjä maksaa yrityksestä tai yrittäjän verotettava tulo vaan rahamäärä, joka lasketaan sen mukaan kuinka paljon yrittäjä tekee yrityksessä töitä ja miten hän arvioi oman osaamisensa. Työtuloa miettiessä kannattaakin miettiä, kuinka paljon kyseisestä työstä maksettaisiin kohtuullista palkkaa ulkopuoliselle työntekijälle. Kyseinen työtulo määrittää, kuinka suurta eläkettä yrittäjä myöhemmin tulee saamaan ja kuinka suuri sosiaaliturva yrittäjällä tarvittaessa tulee olemaan.

Yrittäjän kannattaa laskea YEL-laskurilla, miten arvioitu työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaan ja miten ehdotettu työtulo vaikuttaa vakuutusmaksujen suuruuteen.

Ehdotettuja YEL – laskureita:

 • Varma – YEL -laskuri
 • Elo – YEL -laskuri
 • Ilmarinen – YEL-laskuri
 • Veritas – YEL -laskuri

Vuonna 2021 YEL-vakuutusmaksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille yrittäjille 24,10 prosenttia ja 53-62 -vuotiaille 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Vakuutusmaksuprosentin vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Aiheesta lisää Eläketurvakeskuksen sivuilla.

YEL- maksuun vaikuttaa yrittäjän työhistoria, ikä sekä maksukuukausien määrä. YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia. Vakuutusmaksut maksaa joko yrittäjä itse tai yritys. Maksut voi vähentää kokonaisuudessaan maksajan verotuksesta.

 

Voiko YEL- vakuutukseen tehdä muutoksia?

Kyllä voi. Jos yrittäjän työpanokseen tulee muutoksia, on järkevää tehdä YEL – vakuutukseen muutoksia vastaamaan todellista tilannetta. Työtuloarviota voi muuttaa koska vain , mutta ei koskaan takautuvasti. Yrittäjän tulee ilmoittaa muutoksista eläkevakuutusyhtiölle, josta hän on vakuutuksen ottanut.

 

Miten YEL- vakuutusta maksetaan?

YEL-vakuutusmaksut voidaan maksaa useassa erässä. Yrittäjä voi maksaa vakuutusmaksut kuukausittain, joka toinen kuukausi, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai kerran vuodessa.

VertaaYrityslainat.fi
Logo