Yrityksen arvonlisävero 2021

Mikä on arvonlisävero?

Arvonlisälain 1 §:ssa sanotaan, että arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä sekä tavaran maahantuonnista (finlex.fi 1501/1993). Myyjä ei ole kuitenkaan verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksen perusteella merkitty verovelvolliseksi.

Arvonlisäverosta käytetään usein lyhennettä alv. Kyseinen vero on ns. kulutusvero, joka koskee kaikkia tavaroita ja palveluja Suomessa. Arvonlisäkanta on yleisesti ottaen Suomessa 24 prosenttia. Pienemmällä 14 prosentin verokannalla olevia tuotteita ja palveluita ovat muun muassa elintarvikkeet sekä ravintola- ja ateriapalvelut. 10 prosentin verokannalla olevalta listalta löytyy muun muassa lääkkeet, majoituspalvelut sekä kulttuuri- ja viihdetilauksien sisäänpääsymaksut.

Arvonlisävero eli alv on välillinen vero, jonka kuluttaja maksaa ostamastaan tuotteesta tai palvelusta. Alv-osuus on siis lisätty tuotteen tai palvelun hintaan. Yrittäjä tilittää veron valtiolle myöhemmin myynneistään. Vaikka alv -veroa kertyy jokaisessa tuotannon jakeluvaiheessa, maksetaan vero valtiolle sen mukaan kuinka arvonlisäveroa syntyy. Osa arvonlisäverosta on vähennyskelpoista. Arvonlisäverollinen yrittäjä saa vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy toiselta arvonlisäverovelvolliselta ostaman tavaran tai palvelun hintaan. Vähennyksen voi tehdä vain, jos hankittu tuote tai palvelu tulee käyttöön arvonlisäverollista liiketoimintaa varten. Alv- vähennystä ei voi tehdä silloin, jos hankita tulee yrittäjään omaan tai hänen henkilökuntansa yksityiskäyttöön.

Tuotteesta/ palvelusta suoritettava arvonlisävero on lähtökohtaisesti 24 prosenttia veron perusteesta. Mukaan kuuluu kuitenkin poikkeuksia, joista yleisimmät ovat listattuna taulukkoon.

Verokanta
Tavara tai palvelu
14 %Elintarvikkeet, rehu sekä ravintola- ja ateriapalvelut
10 %lääkkeet, luukuntapalvelut, majoituspalvelut, henkilökuljetukset yms.
0 %tavaramyynti EU-maihin alv-velvollisille ostajille, vienti EU-alueen ulkopuolelle, yleishyödylliselle yhteisölle mainosten tai jäsenlehtien veroton myynti

 

Miten alv-rekisteriin ilmoittaudutaan?

Arvonlisäverorekisteri on Verohallinon rekisteri, johon tulee jokaisen arvonlisävelvollisen yrityksen rekisteröityä. Poikkeuksena ainoastaan liikevaihdoltaan pienet yritykset sekä arvonlisäveroton toiminta.

Arvonlisärekisteriin ilmoittaudutaan seuraavasti:

Muista, että sinulla tulee olla haettuna yrityksellesi Y-tunnus.

  • Siirry Verohallinnon sivuille ja kirjaudu Omaveroon
  • Klikkaa asiakastiedot-välilehti ja valitse muuta rekisteritietoja
  • Valitse rekisterit, joihin yrityksesi tulee rekisteröityä.

Aiheesta lisää vero.fi / arvonlisäverotus

 

Entä, jos yritykseni ei ole arvonlisävelvollisessa rekisterissä?

Ilman ilmoittautumista arvonlisärekisteriin et voi vähentää yrityksesi tekemistä hankinnoista arvonlisäveroa. Yrityksesi ei myöskään maksa tällöin arvonlisäveroa tai lisää myyntiin tuleviin tuotteisiin tai palveluihin arvonlisäveroa. Arvonlisärekisteriin tulee kuitenkin aina ilmoittautua, jos sen ehdot täyttyvät.

Tietyissä tilanteissa yritys voi olla vapaa arvonlisäverosta. Tämä koskee yritystoimintaa, joka on hyvin pienimuotoista (liikevaihto enintään 10 000 euroa). Vaikka yrityksen toiminta olisi alkuun hyvin pientä, kannattaa silti harkita arvonlisävelvolliseksi hakeutumista. Tämä kuitenkin hyödyttää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentämistä.

Pienimuotoisen yritystoiminnan lisäksi arvonlisäverotonta toimintaa ovat tietyt palvelut, kuten terveyden-ja sairaanhoitoalan toiminta, sosiaalihuollon palvelut sekä muun muassa rahoitus- ja vakuutuspalvelut.

 

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen?

Monet yritykset maksavat alv:n kuukausittain verohallinnolle. Ilmoitus tehdään Omaveron kautta. Jos käytät kirjanpitopalvelua, kirjanpitäjä laskee arvonlisäosuuden puolestasi ja ilmoittaa paljonko yrityksesi maksaa alv:tä. Kirjanpitäjä pystyy kuittien ja tositteiden perusteella laskemaan arvonlisäosuuden määrän. Esimerkiksi yrityslainan korko ei ole vähennyskelpoinen. Kirjanpitäjän lisäksi jokaisen yrittäjän on hyvä oppia ymmärtämään alv-veron maksun perusteet. Hyvät ohjeet ja lisää tietoa löydät Verohallinnon sivuilta.

VertaaYrityslainat.fi
Logo