Yrityslainan korko – näin vertaat yrityslainoja

Yrityslainan korko määritellään samoin kuin minkä tahansa muunkin lainan korko. Lainan korko tarkoittaa lainasta perittävää rahallista korvausta.

Lainantarjoajalla on rahaa, jonka lainanhakija tarvitsee liiketoimintansa tai taloudellisen tilanteensa parantamiseen. Lainantarjoaja haluaa lainaamastaan rahasta tietyn hinnan, millä hän varmistaa, että saa korvauksen lainaamastaan rahasta. Lainan korko myös motivoi lainanottajaa maksamaan lainan takaisin sovitusti. Yrityslainan korko muodostuu otetun lainan pääomalle maksettavasta korosta sekä lainan hoitoon liittyvistä kustannuksista.

Kun puhutaan lainan korosta, esiin tulee termit lainan nimellinen vuosikorko sekä lainan todellinen vuosikorko. Lainan nimellinen vuosikorko pitää sisällään lainasta perittävän koron osuuden, kun taas lainan todellisessa vuosikorossa mukaan on laskettu kaikki lainaan liittyvät kulut yhteensä. Lainaa harvoin myönnetään pelkällä nimelliskorolla, vaan koron lisäksi lainanmyöntäjä veloittaa lainasta muun muassa avausmaksun, tilinhoitokulut sekä laskutuslisän. Tästä syystä lainan todellinen vuosikorko on paras tunnusluku, kun lainojen korkoja halutaan tasasuhtaisesti vertailla. Laki ei velvoita yrityslainaa tarjoavia pankkeja tai rahoitusyhtiöitä ilmoittamaan todellista vuosikorkoa, mutta yleensä lainan todelliset kustannukset ilmoitetaan lainan haun yhteydessä.

Lainan todellinen vuosikorko kuvaa korkoprosenttia, jotka yrityslainaan kohdistuvat kulut ja korko siihen aiheuttavat.

Paras mittari arvioitaessa lainan edullisuutta on keskittyä vertailemaan lainatarjouksien todellisia vuosikorkoja. Lainavertailussa kannattaa kuitenkin katse kiinnittää myös muihin lainan ehtoihin. Aina pelkkä koron tuijottaminen ei ratkaise lainatarjouksen valintaa, jos laina ei muilta osin ole tarkoitukseen sopiva. Jos tarjottava laina on esimerkiksi lainasummaltaan, maksuajaltaan tai muilta ehdoiltaan huono, ei lainaa kannata valita pelkän koron perusteella. Yrityslainan tulee olla kaikilta osin sopiva, jotta lainasopimus on järkevää allekirjoittaa.

 

Mitkä tekijät vaikuttavat yrityslainan korkoon?

Yrityslainan korkoon vaikuttaa yrityksen luottoluokitus, liiketoiminta sekä vakuudet, kuten reaalivakuus tai takaus. Useimmiten ulkopuolinen rahoittaja on pankki, mutta se voi hyvin olla myös muu rahoitusyhtiö. Yrityksellä voi olla rahoitus myös esimerkiksi kahteen eri paikkaan. Pankista yrittäjä saa tietyn summan lainaa ja puuttuvan/täydentävän osan rahoitusta yritys hakee esimerkiksi lainamuotoisesta joukkorahoituksesta. Lainan korkoon vaikuttaa myös, onko lainaan tarkoitus ottaa reaalivakuus tai takaus? Kun lainalla on kaksi yhteisvastuullista lainanhakijaa tai muu takaus, pystyy lainantarjoaja myöntämään lainaa pienemmällä korolla ja paremmilla lainaehdoilla. Aina vakuuksien tai takauksen saaminen ei ole mahdollista, vaan yrittäjän tulee ottaa laina yksin. Laina ilman vakuuksia tai takausta on pankille tai rahoitusyhtiölle suurempiriskisempi laina, joten lainan korko on jonkin verran korkeampi kuin vakuudellisessa lainassa. Toisaalta yrityslaina ilman vakuuksia on nopea hakea, joten tämän asian huomioon ottaminen saattaa olla ratkaiseva tekijä yrittäjän jo valmiiksi kiireisessä arjessa.

Yrityslainaa haettaessa pankki ja rahoitusyhtiö arvioi seuraavia tekijöitä, jotka vaikuttavat lainan korkoon sekä lainan myöntämiseen:

  • Yrityksen liikevaihto, liiketoiminta-ajatus sekä omavaraisuus
  • Yrityksen perustamisaika (yritystoiminnan tulee olla jatkunut vähintään 6 kuukautta)
  • Yrityksen maksuhäiriömerkinnät tai yrityksen johdon mahdolliset maksuhäiriömerkinnät
  • Haettavan yrityslainan määrä ja takaisinmaksuaika
  • Reaalivakuudet, takaus tai niiden puuttuminen
  • Yrityslainan käyttötarkoitus.

 

Yrityslainan keskimääräinen korko

Suomen pankin tilaston mukaan suuria yrityslainoja nostettiin useita maaliskuun 2020 aikana. Kaikkiaan luottolaitoksista nostettiin yrityslainaa 2,5 mrd. euron edestä. Vuoden takaiseen ajankohtaan verraten summa on 8 miljoonaa euroa enemmän. Viimeksi samanlainen harppaus yrityslainojen nostossa nähtiin vuoden 2018 kesäkuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko oli 1,93 % ja suurten yrityslainojen 1,47 %.

 

Yrityslaina netistä

Yrityslaina haetaan usein pankista, mutta viimeisen parin vuoden aikana yhä useammat yrittäjät ovat hakeneet yrityslainaa netistä yksinkertaisesti sen helppouden ja nopeuden vuoksi. Monet Suomen pankeista ovat myös siirtyneet verkkoon ja yrityslainan haku verkosta onnistuu hyvin kattavasta joukosta eri yrityslainantarjoajia. Tämän myötä myös kilpailu yrityslainapuolella on tiukentunut ja lainojen korot tulleet alas.

 

Millainen korko yrityslainaan?

Lainan korko muodostuu viitekorosta ja pankin asettamasta marginaalista. Viitekorko on julkisesti noteerattu korko, mikä määräytyy markkinatilanteen mukaan eikä tätä voi kilpailuttaa. Marginaali on pankin päättämä ja siitä voi pankin kanssa neuvotella tarkemmin.

Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko. Yrityslainan koroksi valitaan usein 12 kuukauden euribor, mutta se voi olla myös 6kk:n, 3kk:n tai 1kk:n euribor. 12 kuukauden euriboriin sidottu lainan korko tarkistetaan kerran vuodessa. Ensimmäinen koronmääräytymisjakso alkaa velan ensimmäisen erän nostopäivänä. Seuraava määräytymisjakso alkaa heti edellisestä.

Kiinteällä korolla tarkoitetaan sitä, että lainan korko pysyy samana koko sovitun kiinteän korkojakson ajan, eikä se muutu yleisen korkotason vaihtelun mukaan. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto suuremmassa yrityslainassa, missä lainan takaisinmaksuaika on esimerkiksi 3 – 5 vuotta.

Selkein tapa selvittää, millaisella korolla ja lainaehdoilla voit saada yrityslainaa, on täyttää maksuton yrityslainahakemus. Hakemuksen täyttämisen jälkeen saat vertailtavaksesi useita yrityslainatarjouksia, joista saat valita yrityksellesi rahoituksen. Hakemuksen täyttäminen ei kuitenkaan velvoita yritystäsi lainan ottamiseen, ellei mikään lainatarjouksista ole sopiva. Yrityslainan kilpailuttamisen riskit jäävät siis hyvin pieneksi.

VertaaYrityslainat.fi
Logo