Yritysmuodot esittelyssä

Yksi yrittäjän tärkeimmistä päätöksistä on yritysmuodon valinta. Miten tietää millainen yritysmuoto sopii yritykselleni? Mitä eroja on eri yhtiömuodoilla?

Yritysmuodon valintaan vaikuttaa monet tekijät ja paras yrityksensä liikeidean tuntija on yrittäjä itse. Yritysmuodon valinnassa tulee myös katse suunnata tulevaan. Millaisia odotuksia yritystoiminnalle toivoo kasvun osalta ja onko yrityksen toimintaa tarkoitus kasvattaa ja kehittää tulevaisuudessa. Kenelläkään toki ei ole käytössään kristallipalloa, mutta liiketoiminnan ja oman vision pohjalta pystyy arvioimaan oman halun ja tahdon yrityksen kasvunäkymien suhteen.

Kevytyrittäjä

Kevytyrittäjyys on kätevä tapa lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä, jos yrittäjätoiminta laajemmassa mittakaavassa vielä mietityttää.

Kevytyrittäjänä toimiminen tarkoittaa, että henkilö tekee töitä omiin nimiinsä ja laskuttaa tekemästään työstä laskutuspalvelun avulla. Valittu laskutuspalvelu ilmoittaa maksetuista palkoista verottajalle kevytyrittäjän verokortin mukaan. Laskutuspalvelu veloittaa ohjelman mukaan myös ennakkoveron laskutettavasta summasta. Tämä helpottaa kevytyrittäjän toimintaa, kun kirjanpidosta ei tarvitse sen suuremmin huolehtia.

On hyvä myös muistaa, että kevytyrittäjä ei periaatteessa ole varsinaisesti yritysmuoto, vaan termi, joiksi puhutellaan henkilöitä jotka toimivat laskutuspalvelun asiakkaina. Alun perin kevytyrittäjyyttä terminä alkoi käyttämään laskutuspalvelu Ukko.fi.

Kevytyrittäjyys ei vaadi omaa yritystä tai y-tunnusta – riittää kun sinulla on hyvä tapa tienata rahaa. Laskutukseen ja verotukseen liittyvä asiat hoituu valitun laskutusohjelman kautta. Sinun tarvitse vain ottaa ohjelma käyttöön ja laskuttaa asiakasta tekemästäsi työstä. Et sitoudu kevytyrittäjänä mihinkään etkä tarvitse yrityksen perustamiseen alkupääomaa.

 

Toiminimi eli yksityinen elinkeinoharjoittaja

Toiminimiyrittäjyys sopii henkilölle, jolla on kipinä lähteä yrittäjäksi. Toiminimellä toimiva yrittäjä solmii yritystoimintaan liittyvät sopimuksen ja sitoumukset omalla nimellään.

Toiminimellä toimiessa liiketoiminta on kohtalaisen pientä ja yritykseen panostettava aika ja työ painottuu pääosin yrittäjän omaan työpanokseen. Toiminimen perustamiseen löytyy Google haulla monenlaista ohjetta, joihin kannattaa tutustua ajan kanssa, mutta kun toiminimen perustamisesta pääsee jyvälle, ei se ole laisinkaan vaikeaa.

Aloittaaksesi yritystoiminnan suunnittelun sinun kannattaa alkuun tutustua YTJ:n sivujen kautta perustamisilmoituksen tekemiseen.

 

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on Suomen käytetyin yritysmuoto. Osakeyhtiö on nimenä arvostusta herättävä, mutta samalla yrittäjälle turvallinen vaihtoehto. Kyseinen yhtiömuoto valitaan usein, kun liiketoiminnan uskotaan kehittyvän pitkäkestoiseksi ja laajentumismahdollisuuksiin luotetaan.

Osakeyhtiö valitaan usein jos yrityksellä on perustajia kaksi tai useampi. Suunnitelmissa on myös vakauttaa yritystoiminta pysyväksi ja kasvuedellytykset ovat tiedossa. Osakeyhtiön voi perustaa myös yksi henkilö, mutta tällöin osakeyhtiön hallitukseen tulee nimetä vähintään yksi varajäsen.

Osakeyhtiössä osakkaat ei ole vastuussa yhtiön toiminnasta tai sen veloista henkilökohtaisesti, vaan ainoastaan pääomallaan, mitä ovat yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen panostaneet. Osakeyhtiössä taloudellinen vastuu on yrityksellä ei yrittäjälle itsellään. Kuitenkin aina rikollisesta toiminnasta vastaa yrittäjä itse henkilökohtaisesti.

 

Kommandiitti yhtiö

Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies sekä vähintään yksi äänetön yhtiömies. Kommandiitti yhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä vain siinä määrin, että vastuunalaisessa yhtiössä on vähintään yksi äänetön yhtiömies. Äänettömällä yhtiömiehellä hänen vastuunsa yhtiön toiminnassa rajoittuu vain siihen osuuteen mitä on sijoittanut pääomaansa yhtiöön.

 

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on hyvin samantapainen kuin kommandiitti yhtiö. Avoimessa yhtiössä tulee kuitenkin olla kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, jotka molemmat vastaavat samanarvoisesti yhtiön toiminnasta. Myös avoimeen yhtiöön otettu yrityslaina on yhteisvastuullista.

 

Osuuskunta

Osuuskunta muistuttaa osakeyhtiötä. Osuuskunta on yritysmuoto, jonka suojissa eri alojen osaajat voivat tarjota omia palveluitaan. Osuuskunnan tarkoitus on tukea jäsentensä taloudenpitoa ja elinkeinotoimintaa.

 

Franchising

Franchising tarjoaa mahdollisuuden perustaa yritys valmiilla, testatulla liiketoimintamallilla tunnetun ketjun jäsenenä. Jos oman yrityksen perustaminen ei tunnu luontevalta ratkaisulta tai sinulla ei ole hyvää liiketoimintaa, antaa franchising hyvä alustan yrittäjyydelle. Franchising-yrittäjä aloittaa yritystoimintansa valmiiksi kehitetyllä liiketoimintamallilla, tunnetulla brändilla, toisen yrityksen tuella ja ohjauksella. Toimintaan mukaan lähtevä henkilö saa tiedon, taidon ja tuen franchising-ketjulta.

Katso avoimena olevat franchising yrittäjäpaikat Ketju.fi sivustolta.

VertaaYrityslainat.fi
Logo